ปังไส้กรอก - Hotdog Bun
ขนมปังนุ่มนุ่มเข้ากันดีกับไส้กรอกเป็นที่สุด! หนูเลือกใช้ไส้กรอกอย่างดีนะคะ ผลิตจาก Pork Ham ด้วยอัตราส่วน Ham ถึง 95% ค่ะ .. รสชาติคล้ายคลึงกับไส้กรอกที่ไทยเป็นที่สุดค่ะ " ขนมปังไส้กรอก กับรสชาคิที่ทุกคนคุ้นเคย "
 
Soft milk bun with Ham Hotdog is the most thing I would bring to the office with me. It is perfect for Lunch or Brunch. Our HotDog is made of 95% of Ham. It's tasty and it'll fill you tummy.

ปังไส้กรอก - Hotdog Bun

£1.95Price